Машинка “Авто-кран”с элементами на магнитах, CUBIKA